^Üles tagasi

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Pärnumaa Kodukant

Pärnumaa Kodukant asutatud 18.11.1999 a. ja kuulub üle-eestilisse ühendusse Eesti külade liikumine "Kodukant"

Võrgustikus ligi 30 külades tegutsevat ühendust, seltsingut.

Toetajad

Toetaja1
toetaja2

Copyright 2019  Kodukant Pärnumaa