^Üles tagasi

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Meie ettevõtlikeks noorteks

Projekti "Meie ettevõtlikeks noorteks" raames toimus kolm laagrit ja nootefoorum "Koos on mõnus, milles võtsid osa Pärnumaa Noortekoja liikmed ja projektis osalenud.

Esimene laager toimus 19-20. oktoobril MTÜ Pesapuu ruumides ning laagri teemaks oli ettevõtte ja õpilasfirma alustamine. Kohale oli tulnud umbes 20 inimest. Noortekeste ja noorte seas loodi Krista Habakukke ja Eve Sikka juhendamisel kaks õpilasfirmast, mis said nimedeks "KSK - Kodukandi Soojad Käed" ja "ÖMT - Ökoloogilised Mobiili Taskud". Laagris toimus osalejate vahel tõsine mõttetöö, et selguks mida hakkatakse tootma, miks ja kas see toob kasu. Järgmisel päeval täideti vaja minevad paberid ja oli selge, et noortekoja nooremad liikmed hakkavad tootma kindaid, vanemad liikmed mobiilikotte- mõlema toote juures oli olulisel kohal taaskasutus.Järgmine laager "Foto kui reklaamivahend" toimus 30. november-1. detsember Pärnjõe põhikoolis. Seekord oli liitunud ka inimesi, kes varasemalt pole olnud noortekojas tegusad, ka seekordki oli meid ligi 15-20. Teises laagris toimus foto-ja fototöötluskoolitus, mille käigus kogenud koolitaja, kelleks oli Kristin Rand õpetas jäädvustama ümbrusest pilte, hiljem neid töötlema ja lõpetuseks koostama reklaamiflaiereid. Seda võimalust kasutasid ära õpilasfirmad, kes kasutasid flaiereid laadal.Kolmas ehk viimane laager toimus 17-18. jaanuar taaskord MTÜ Pesapuu ruumides, osalejaid oli ligikaudselt sama palju, kui eelnevatel kordadel. Laagris toimus eelarve koostamise ja motivatsiooni koolitus. Esimesel päeval oli meile Swedbank'ist rääkima tulnud Gerli Puusild, kes jagas näpunäiteid oma raha säästmise kohta. Teisel päeval oli koolitajaks Oliver Sild, kes õpetas, kuidas mitte kaotada motivatsiooni, kuidas seda alati kõrgel hoida ning leida seda piisavalt tegutsemiseks.16. märtsil toimus projekti lõpuüritus "Koos on mõnus!" ja projekti kokkuvõtete tegemine . Noortefoorum oli seekord Nooruse majas, ürituse ideeks oli arutleda noorte tulevikuvõimaluste üle, jagada erinevaid mõtteid ning oli võimalus kuulata mitmete noorteorganisatsioonide kogemusi. Päev algaski kogemuste ja omatehtu laadaga, kus noorteorganisatsioonid said tutvustada oma tegevusi ja eesmärke. Kohale oli kutsutud noortekoja, skautide ja gaidide ning noorkotkaste ja kodutütarde esindajad. Samal ajal oli võimalus kaubelda õpilasfirmade väikesel laadal isetehtud toodetega. Edasi toimus pressikonverentsiga, kus oli võimalik organisatsioonide esindajatelt küsida kõike, mis vähegi huvitas. Päevale pani punkti noortekohvik, mille käigus toimus osalejate peas tõeline ajurünnak ja saadi juurde mitmeid huvitavaid ning uudseid ideid.

Copyright 2018  Kodukant Pärnumaa