^Üles tagasi

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Pärnumaa kommunikatsioonialase tegevusvõimekuse tõstmine

Projekti  eesmärgiks oli luua Pärnumaa Kodukandile uus kommunikatsioonikava parendamaks suhtlemist liikmete ja ühingute vahel. Samas andmaks teadmisi liikmetele suhtlemiseks oma ühingutes.

Toimusid mõttekojad, kus liikmed ja partnerid said kaasarääkida hetke kommunikatsiooni probleemidest ning vajadustest. Samuti külastati enamusi liikmeid personaalselt, misläbi suurendati ühekuuluvustunnet ja sai ka paremini keskenduda liikmete ootustele organisatsioonile.

Projekti käigus viidi läbi kaks koolitustsüklit. Esimene oli kahepäevane kodulehe tegemise koolitus, mille käigus said osalejad teadmisi tasuta kodulehe loomisest ning erinevatest vajalikest keskkondadest (nt Facebook, Google docs, Doodle jne), mida saab kasutada suhtluse parandamiseks.

Kodulehe tegijate koolitusi viis läbi Heleriin Jõesalu MTÜ Liikumine Kodukant koolituskeskusest. Esimesel päeval 28. Septembril  tuldi kokku Saksa Tehnoloogia kooli arvutiruumis, kus Heleriin näitas osalejatele võimalust luua tasuta kodulehekülg Weebly keskkonnas. Osalejad lõid näpunäidete järgi endale esialgse kodulehekülje, mida nad kodus täiendama hakkasid.

Teisel päeval 26. Novembril saime kokku Nooruse majas. Vaadati üle seinini valminud koduleheküljed ja süveneti teistese internetis kasutatavatesse keskkondadesse, mis aitavad külaseltsidel oma infot teistega paremini jagada. Nt Google docsis on võimalik luua erinevaid küsitlusvorme jne.

Teine oli kolmepäevane teavitustöö tegijate koolitus, kus osalejad said teadmisi ammutada kommunikatsiooni alustest, suhtlemisest meediaga ja uudislugude kirjutamisest ning sotsiaalmeedia ohtudest ja võimalustest.

7. detsembril koolitas Eha Paas Tahku tares osalejaid kommunikatsiooni vallas. Põhiliselt keskendus teavitustöö korraldamise põhialustele seltsides. Lisaks tehti ka ajurännak leidmaks Pärnumaa Kodukandi tunnuslauset.

16. novembril rääkis Silvia Paluoja Pärnu Postimehest, kuidas uudist kirjutada, edastada ning kuidas suhelda nö suure meediaga. Osalejaid esitasid ka küsimusi üldiselt ajalehe tegemiste kohta ning arutati erinevatel päevakajalistel teemadel. Lisaks oli Silvial kaasas erinevaid näiteid buklettidest. Tunnuslause valiti välja 20 eelmisel koolitusel välja töötatud lausest. Pinnale jäi kolm kõige rohkem hääli saanu.

Viimasel koolitusel, 7. Detsembril Soometsa külamajas, rääkis Daniel Vaarik sotsiaalmeedia ohtudest ja võimalustest. Danieliga sai ka valmis töötatud Pärnumaa Kodukandi tunnuslause „Koos Pärnumaa külade heaks“

17. detsembril toimus lõpuseminar, kus kohvikus Mahedik räägiti projekti jooksul toimunud koolitustest ja mõttekodadest. Projekti lõpuks soovis MTÜ Pärnumaa Kodukandi liikmeks astuda kaks uut seltsi.

Samuti hindasid liikmed kõrgelt juhatuse poolseid külastusi, mis peamiselt toimusid novembrikuus.

Projekti käigus uuendati Pärnumaa Kodukandi kodulehekülg, kuhu lisati ka interaktiivne küladeportaal.

Toetajad

Toetaja1
toetaja2

Copyright 2019  Kodukant Pärnumaa